ประชุม

27/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมสรุปแผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
24/06/2024

การประชุมหารือการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
14/06/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประธานการประชุมหารือแนวทางในการบริหารการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
13/06/2024

การประชุมคณะคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
13/06/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานการประชุมหารือฝ่ายบริการวิชาการและข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
01/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา […]
20/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุม kickoff ระบบ ISO ปี 2567 กับทางทีมที่ปรึกษา

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
19/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม […]