Google Docs

08/03/2019

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc 7 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 […]
21/05/2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรม หลักสูตรการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google docs

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ […]
30/04/2018

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ การสร้างงานนำเสนอ และพัฒนาเว็บบล็อกส่วนบุคคล

  เพื่อพัฒนาศักยภาพให […]