Digitallibrary

08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
08/11/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” กิจกรรมประดิษฐ์กระทงวัสดุจากธรรมชาติ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
07/11/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
27/10/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
26/10/2022

ขอแจ้งการปรับเวลาเปิดให้จองห้องออนไลน์ (Booking RMUTT) ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของทุกวัน เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/10/2022

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
22/10/2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช ๒๓ […]