Microsoft Office

07/12/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ มทร.ธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
16/02/2016

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก ใน Mos Olympic 2016

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศม […]
16/02/2016

รับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก ใน Mos Olympic 2016

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศม […]