อบรมและสัมนา

07/06/2024

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. […]
30/05/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
25/05/2024

Seminar on Advancing drone Technology and Applications

Meet Our Speaker Dr. Tomot […]
20/05/2024

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
17/05/2024

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปัจจุบันการทำงานในยุค New […]
16/05/2024

โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
07/05/2024

โครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA Security and Privacy Awareness)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
03/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรม การใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
02/05/2024

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (รุ่นที่ 1)

อาจารย์นิสิต ภูครองตา ผู้ช […]