21/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน (MOS)&(ACP)

🎉 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ […]
07/02/2023

การคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน MOS & ACP The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ร […]
04/02/2023

แข่งขันสอบคัดเลือก Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]