arit rmutt

11/04/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบบริการ SMS Marketing จำนวน ๓๑๑,๕๒๖ ข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
22/03/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
20/03/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน ๒๔๙ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
20/03/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
06/03/2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
05/02/2024

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติ งานด้วยนวัตกรรม จำนวน ๑๐๐ เครื่อง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
02/11/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
25/10/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทย […]
18/10/2023

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]