แนวทางการดำเนินงานช่วงสถานการณ์ COVID-19

01/01/2021

แบบลงทะเบียนการใช้งาน E-mail RMUTT และ คู่มือการใช้งาน Office 365 & Microsoft Teams ในการ Work from Home

แบบลงทะเบียนการใช้งานอีเมล […]
31/12/2020

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน Learn from Home & Work from Home

แนวทางการ Learn from Home […]
30/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาขอ […]
26/03/2020

รู้ทันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตระหนก โดย มทร.ธัญบุรี

มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, […]