ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมร […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
17/06/2022

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู […]
12/06/2022

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกข […]
07/06/2022

ภาพบรรยากาศการติวข้อสอบ TOEIC นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพบรรยากาศการติวข้อสอบ TO […]
06/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendix Academy

ภาพบรรยากาศโครงการTBNMendi […]
06/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างผู้ตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภ […]
06/06/2022

โครงการ”การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้”

ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอ […]
Library