ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เปิดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal