ประกาศ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ

นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
01-นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 1103.8 KiB510
02-นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 2567.3 KiB482
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ4.2 MiB366

บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System)
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)

NameSizeHits
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center).rar10.6 MiB30

ประกาศเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ

NameSizeHits
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์647.1 KiB36

 

 

Library