รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

18/05/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]
14/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
13/02/2023

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
13/02/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
08/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้าทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
08/02/2023

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
06/02/2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

ตามประกาศ สำนักวิทยบริการแ […]
06/02/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]
30/01/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโ […]
27/01/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
Library