ข่าวล่าสุด I    >> ดูข่าวทั้งหมด 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


  DIGITAL SERVICE

      บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัยฯ

  ข่าวสารและกิจกรรม

  19/09/2023

  ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมงานพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

  04/09/2023

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) อบรม MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  29/08/2023

  มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร

  19/08/2023

  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  05/03/2021

  หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

  10/03/2020

  มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

  02/04/2019

  มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

  16/02/2016

  รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

  19/09/2023

  ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมงานพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

  04/09/2023

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) อบรม MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

  29/08/2023

  มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร

  19/08/2023

  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  31/03/2023

  ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนมทร.ธัญบุรีรับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

  09/02/2023

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

  25/12/2020

  พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

  17/05/2019

  รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos and ACA World Championship 2018

  21/09/2023

  แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น พิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

  13/09/2023

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566

  25/08/2023

  แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  25/08/2023

  แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  26/09/2023

  งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมใจ วงค์บุญรอด และ นางมารินทร์ ลีล้อม ผู้เกษียณอายุราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  26/09/2023

  รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

  22/09/2023

  อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องระบบเซิร์ฟเวอร์ การเดินและติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกในองค์กรขนาดใหญ่

  22/09/2023

  การประชุมรับฟังผลการตรวจสอบด้านแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และการควบคุมพัสดุ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ

  20/09/2023

  ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

  10/07/2023

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานพิเศษเงินรายได้

  26/06/2023

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566

  13/06/2023

  ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

  01/09/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  01/09/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  30/08/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  25/08/2023

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล OpenAthens จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง