ข่าวล่าสุด I    >> ดูข่าวทั้งหมด 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


  DIGITAL SERVICE

      บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัยฯ

  ข่าวสารและกิจกรรม

  20/05/2024

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

  17/05/2024

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

  16/05/2024

  โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

  07/05/2024

  โครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA Security and Privacy Awareness)

  05/03/2021

  หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

  10/03/2020

  มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

  02/04/2019

  มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

  16/02/2016

  รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

  20/05/2024

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

  17/05/2024

  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

  16/05/2024

  โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

  09/05/2024

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

  19/03/2024

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

  18/03/2024

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

  20/10/2023

  รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

  03/08/2023

  ขอแสดงความยินดีกับนายนพณัฐ ฉลวย น.ศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คว้า 1 เหรียญเงินมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จ!!

  19/03/2024

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

  18/03/2024

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

  08/02/2024

  รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

  05/02/2024

   รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล ลิขิตโต ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

  20/05/2024

  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ภาคการศึกษา 3/2566

  16/05/2024

  โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง (รุ่นที่ 1)

  16/05/2024

  การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2567

  09/05/2024

  การประชุมผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2567

  25/03/2024

  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  13/03/2024

  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นกรณีพิเศษ

  06/03/2024

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  06/03/2024

  ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

  21/05/2024

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม้านั่งสนาม จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  15/05/2024

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานใหม่ จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  15/05/2024

  ประกวดราคาซื้อโปรแกรมชุดกราฟิก Adobe Creative Cloud (ETLA Licenses) จำนวน ๕๐๐ License (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  09/05/2024

  ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ซื้อโปรแกรมชุดกราฟิก Adobe Creative Cloud (ETLA Licenses) จำนวน ๕๐๐ License

  ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

  21/05/2024

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม้านั่งสนาม จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  15/05/2024

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานใหม่ จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  15/05/2024

  ประกวดราคาซื้อโปรแกรมชุดกราฟิก Adobe Creative Cloud (ETLA Licenses) จำนวน ๕๐๐ License (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)