ข่าวประชาสัมพันธ์

กันยายน 18, 2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย แก้วดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันช […]
กันยายน 3, 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศ […]
สิงหาคม 3, 2020

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงาน Part time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์

ผลการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบั […]


ภาพกิจกรรม

พฤศจิกายน 30, 2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม Photoshop/illustrator ห้องประชุมจันทรสุข โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนมัธยมนครรังสิตได้จ […]
พฤศจิกายน 25, 2020

ผลงานการออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563

ผลงานการออกแบบ อินโฟกราฟฟิ […]
พฤศจิกายน 13, 2020

ภาพบรรยกาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย InfoGraphic Presentation ณ.หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ด้วยงานเทคโนโลยีและนวัตกรร […]

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

เมษายน 5, 2021

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (สวส.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
มีนาคม 31, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๘๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
มีนาคม 31, 2021

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน๑ระบบ(สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]

Library