ข่าวล่าสุด I    >> ดูข่าวทั้งหมด 


DIGITAL SERVICE

    บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุน และเพิ่มศักยภาพให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน งานวิจัย รวมทั้งงานบริหารของมหาวิทยาลัยฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

21/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน (MOS)&(ACP)

17/01/2023

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

09/12/2022

ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

05/03/2021

หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

10/03/2020

มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

02/04/2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

16/02/2016

รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

21/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน (MOS)&(ACP)

17/01/2023

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

09/12/2022

ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

25/12/2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

17/05/2019

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos and ACA World Championship 2018

11/08/2017

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย UniRank หรือ 4International Colleges and Universities

09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

27/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

19/01/2023

แสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับมอบโล่กับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

04/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 2”

21/02/2023

อบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจัดทำอัลบั้มภาพ ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36

17/02/2023

งานขอบคุณคณะผู้บริหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ “ภาพแห่งความทรงจำ” และในกำหนดครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักฯ

17/02/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตร “ด้านการออกแบบเพื่อสายงานการตลาด ครั้งที่ 1”

14/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

13/02/2023

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

13/02/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

08/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทฺธิเข้าทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานพิเศษเงินรายได้

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบใบประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสำหรับนักการศึกษาและการออกแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อสอบใบประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสำหรับนักการศึกษาและการออกแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑

22/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจำนวน ๔๐ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20/02/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Library