วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

01/07/2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

 Library RMUTT (ห้องสมุด […]
25/05/2024

Seminar on Advancing drone Technology and Applications

Meet Our Speaker Dr. Tomot […]
30/04/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญ […]
30/04/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook V.๒ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี จำนวน ๑๒๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
29/04/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
25/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
20/03/2024

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พนักงานมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี (นางสาววรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี) รอบที่ 1 ปี 2567

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ […]
23/02/2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๑ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
27/12/2023

ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

ขอเชิญบุคลากรสำนักวิทยบริก […]