รางวัลที่เข้าร่วมอบรม เช่น การแข่งขัน Mos

19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
20/10/2023

รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

09/08/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นายนพณัฐ ฉลวย ทีมเยาวชนไทย คว้า 1 เหรียญเงิน รองแชมป์โลก Microsoft PowerPoint Version 2016

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
03/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับนายนพณัฐ ฉลวย น.ศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คว้า 1 เหรียญเงินมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จ!!

📣 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ […]
08/07/2022

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับ ในการเข้าร่วมโครงการ From Gen Z to be CEO 2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
24/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 อันดับ (11 คน) จากโครงการ From Gen Z to be CEO 2022

23/01/2020

สถิติการได้รับรางวัล MOS&ACA ปี 2014-2019

สถิติการได้รับรางวัล MOS&a […]
08/07/2016

การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3

The Internet and Computing […]