15/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
07/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ROUTER

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
06/05/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
31/03/2022

ประกาศแจ้งด่วนปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]