Library

13/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
08/11/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” กิจกรรมประดิษฐ์กระทงวัสดุจากธรรมชาติ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
07/11/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
27/10/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมประดิษฐ์กระทง อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลาก […]
26/10/2022

ขอแจ้งการปรับเวลาเปิดให้จองห้องออนไลน์ (Booking RMUTT) ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของทุกวัน เริ่มวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
25/10/2022

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/10/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ นำนักศึกษาสำเร็จจากการฝึกงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูลหนังสืออิเลคทรอนิค McGraw-Hill e-Book Library จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูลหน […]
06/10/2015

ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา […]