15/11/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
07/11/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
13/07/2021

ประกาศช่องทางติดต่องานบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ช่วง Work From Home

ตามประกาศศูนย์ป้องกันและคว […]
16/03/2020

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) เพื่อ Remote Desktop Connection, ERP หรือ การสืบค้นงานวิจัย

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เคร […]