Kewarin Russamee

25/06/2021

4 ขั้นตอน การแก้ไขเรื่องที่เขียนไว้แล้วบนเว็บไซต์

วิธีการเขียนแก้ไขเรื่องที่ […]
21/04/2021

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

ขอเชิญนักศึกษาที่มีสิทธิใน […]
30/04/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาขอ […]
28/04/2020

โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Work from Home สำหรับบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลั […]
03/04/2020

ประกาศ ปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง datacenter วันที่ 6 เม.ย. 63

ประกาศด่วน ปิดปรับปรุงระบบ […]
16/03/2020

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ (VPN) เพื่อ Remote Desktop Connection, ERP หรือ การสืบค้นงานวิจัย

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ เคร […]
18/12/2019

โครงการอบรมการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNoteX9

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
23/09/2019

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ. ด […]
20/09/2019

โครงการอบรมการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

การอบรมการออกแบบทางวิศวกรร […]