มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563