29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟ […]
20/02/2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ด้านการออกแบบประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/11/2023

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ในยุคดิจิทัลที่สร้างความเป […]
05/04/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ของมทร.ธัญบุรี

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมโครงการ […]
03/11/2022

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint

ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันเข้ […]
02/11/2022

โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี […]
09/08/2020

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]
07/08/2020

โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันน […]
11/04/2019

(ปิดรับสมัคร) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ”

(ปิดรับสมัคร) การสร้างอินโ […]
30/04/2018

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบ การสร้างงานนำเสนอ และพัฒนาเว็บบล็อกส่วนบุคคล

  เพื่อพัฒนาศักยภาพให […]
20/03/2018

ขอเชิญบุคลากรภายในเข้าร่วมอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ 24-26 เมษายน 2561

****สถานะจำนวนที่นั่ง : เต […]
27/03/2017

หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา […]
24/03/2016

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 20-22 เมษายน 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/10/2015

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน Online ได้ที่นี้

โครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว […]
01/08/2015

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล 26-28 สิงหาคม 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]