ประกาศ

29/02/2024

ขอเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์ 23-25 เมษายน 2567

ปัจจุบันนี้คำว่า อินโฟกราฟ […]
14/02/2024

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
05/02/2024

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการปิดให้บริการเนื่องจาก ทางอาคารได้เป็นสถานที่พักนักกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ […]
01/02/2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่มีนโยบายการใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
11/01/2024

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องใน ชั้นที่ 7-12

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเ […]
07/12/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ มทร.ธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
23/11/2023

มทร.ธัญบุรี เข้ายื่นรับกาาประเมิน Times Higher Education Impact Ranking

ตามนโยบายในการพัฒนามาตรฐาน […]
10/11/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
09/11/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักวิทยบริการและทค […]