ประกาศ

ประกาศ

25/06/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
15/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
07/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ROUTER

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
25/05/2022

โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับอาจารย์ บุคลากร มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรของ […]
06/05/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
22/04/2022

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Microsoft Azure คือ Platfo […]
31/03/2022

ประกาศแจ้งด่วนปิดปรับปรุงระบบ DHCP, DNS

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการแ […]
28/01/2022

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออ […]
08/11/2021

ประชาสัมพันธ์แจก Code Premium เพิ่มความจุสำหรับ TeraBox เป็น 2 TB สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์แจก Code Prem […]
Library