ประกาศ

ประกาศ

11/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
03/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านท […]
09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
07/02/2023

แจ้งปัญหาสัญญาณ Internet ขัดข้องภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื่องจากปัญหาสาย Fiber Op […]
07/02/2023

ขอแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
06/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
02/02/2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือก การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 การแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship 2023

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มี […]
27/01/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเ […]
17/01/2023

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี […]
Library