ประกาศ

06/09/2023

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแพลตฟอร์มการใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
29/08/2023

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี  MS […]
24/08/2023

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 9 ก.ย. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/07/2023

ประกาศเตือนภัยเว็บไซต์อันตราย

ประกาศการเตือนภัยเว็บไซต์อ […]
18/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
04/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
26/06/2023

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2566

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อค […]
13/06/2023

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
07/02/2023

แจ้งปัญหาสัญญาณ Internet ขัดข้องภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื่องจากปัญหาสาย Fiber Op […]