JANTIMA JAROENPHOL

17/01/2023

รับสมัครนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน The 2023 Microsoft Office Specialist and Adobe Certified Professional World Championships

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ธัญบุรี […]
30/11/2022

สวส.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้แก่น.ศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธ […]
25/11/2022

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาตัวแทน มทร.ธัญบุรี ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
30/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน น.ศ.ของ มทร.ธัญบุรี จำนวน 10 ราย(MOS Olympic Thailand 2022)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
07/08/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 5

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
30/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
23/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 3

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
16/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
10/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรพิธ […]
Library