digital

15/12/2023

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Digital Content Marketing คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า ระหว่างวันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 3 (20-21 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 2 (13-14 มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
18/03/2021

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่น 1 (6-7มี.ค.64)

ภาพบรรยายกาศ โครงการพัฒนาน […]
22/01/2020

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลกรที่ผ่านการทดสอบ โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคคลกรท […]
16/12/2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 Excel)

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินท […]
16/12/2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (CC 2015 Illustrator)

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินท […]
13/12/2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (2016 word)

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินท […]
13/12/2019

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร (Networking)

ภาพกิจกรรม โครงการประเมินท […]