คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานและวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Adobe After Effect CS619.0 MiB1675
Adobe Premiere CS67.0 MiB585
งานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน14.9 MiB975
หนังสือใต้ร่มพระบารมี32.2 MiB521
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน9.3 MiB677

 

คู่มืองานประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มือการใช้งานโปรแกรม Jalbum และลบโฆษณา2.4 MiB280
02- การอัพโหลดไฟล์อัลบั้มบน FileZilla1.2 MiB147
03-คู่มือการสร้างช่อง YouTube2.0 MiB12326
04-คู่มือการปักหมุดสถานที่ของคุณบน Google Map1.6 MiB21621
05-วิธีแก้สระลอย Ai เวอร์ชั่น CC ขึ้นไป236.2 KiB168
06-การจัดตำแหน่งข้อความในตารางบนเว็บไซต์ ของ Wp-filebase ด้วย CSS590.7 KiB218
07-คู่มือการสร้าง Slider Revolution1.6 MiB1150
08-คู่มือวิธีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และเปลี่ยนพื้นหลังโปรแกรม Zoom930.9 KiB471
09-คู่มือการสร้าง google Analytics1.2 MiB201
10-คู่มือการใช้งานโปรแกรม XnView สำหรับลดขนาดไฟล์ภาพปริมาณมากๆ1.3 MiB547
11-คู่มือการอัพโหลดเอกสารดาวน์โหลดด้วย Plugin Wp-Filebase916.2 KiB873
12-คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ด้วย Wordpress3.6 MiB528
13-คู่มือการสร้าง E-Book ด้วย pubhtml5.com และการออกแบบ E-book ให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม PowerPoint 4.4 MiB4761
14-การจัดเก็บค่าสถิติเว็บด้วย www.histats.com2.3 MiB727
15-เอกสารประกอบการอบรม : โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint14.4 MiB247
20221103-Book-PPT-Workshop18.9 MiB166
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc4.9 MiB2928
คู่มือการกำหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพ ก่อนนำไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม XnView Classic1.3 MiB548

คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือระบบ E-Office

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง453.8 KiB202
คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง971.7 KiB1026
คู่มือการจัดสร้างและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บริหาร537.6 KiB190
คู่มือการตั้งค่า Browser Google Chrome เพื่อใช้งานระบบ e-Office715.7 KiB2342
คู่มือการตั้งค่า Browser IE 10 และ Browser IE 11 สำหรับใช้ระบบ e-Office1.1 MiB186
คู่มือการตั้งค่าเครื่อง Smart Phone ในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์2.1 MiB147
คู่มือการติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ222.1 KiB1011
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win7)1.1 MiB305
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win8, Win10)1.4 MiB209
คู่มือการสร้างหนังสือเวียน (Mail Marge)2.3 MiB427
คู่มือการแนบไฟล์รูปแบบใหม่ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์869.6 KiB163
คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet1.1 MiB176
คู่มือตั้งค่าการแสดงความเห็นมาตรฐาน549.2 KiB124
คู่มือตั้งค่าการแสดงเอกสารหลังจัดแฟ้มส่วนบุคคลและแฟ้มผู้บริหาร1.2 MiB86
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการสำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ169.0 KiB74

เอกสารคู่มือระบบ ERP

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการ Run ไฟล์ Host345.5 KiB315
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012377.9 KiB229

เอกสารคู่มือระบบบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการติดตั้ง VN Application Client สำหรับ Microsoft Window 72.9 MiB123
คู่มือการติดตั้งVN Application Client สำหรับ Support Microsoft Window 10 , Version 2004796.8 KiB185
คู่มือการบันทึกตำแหน่งบริหาร1.1 MiB65
คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรหน่วยงาน537.2 KiB248
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรในส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและค้นหาบุคลากร448.1 KiB266
คู่มือฝึกอบรมระบบบุคลากร บันทึกการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการเรียกดูรายงานภาพรวม (Back Office)2.4 MiB149

เอกสารคู่มือระบบบริการนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา788.9 KiB401

เอกสารคู่มือระบบบ้านพัก

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงินผ่านระบบบ้านพัก RMUTT652.8 KiB267
คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก-RMUTT374.7 KiB206

คู่มือ RMUTT Privilege

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งาน LINE OA 6.0 MiB651

คู่มืองานบริการวิชาการและฝึกอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
Ms Teams For Teacher3.8 MiB10
Update Ms Teams327.2 KiB10
Library