คู่มือปฏิบัติงานและวิจัย

NameSizeHits
Adobe After Effect CS619.0 MiB3435
Adobe Premiere CS67.0 MiB887
งานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน14.9 MiB1267
หนังสือใต้ร่มพระบารมี32.2 MiB844
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน9.3 MiB858

คู่มืองานประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

NameSizeHits
01-คู่มือการใช้งานโปรแกรม Jalbum และลบโฆษณา2.4 MiB373
02- การอัพโหลดไฟล์อัลบั้มบน FileZilla1.2 MiB223
03-คู่มือการสร้างช่อง YouTube2.0 MiB23775
04-คู่มือการปักหมุดสถานที่ของคุณบน Google Map1.6 MiB55323
05-วิธีแก้สระลอย Ai เวอร์ชั่น CC ขึ้นไป236.2 KiB345
06-การจัดตำแหน่งข้อความในตารางบนเว็บไซต์ ของ Wp-filebase ด้วย CSS590.7 KiB398
07-คู่มือการสร้าง Slider Revolution1.6 MiB1752
08-คู่มือวิธีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และเปลี่ยนพื้นหลังโปรแกรม Zoom930.9 KiB580
09-คู่มือการสร้าง google Analytics1.2 MiB403
10-คู่มือการใช้งานโปรแกรม XnView สำหรับลดขนาดไฟล์ภาพปริมาณมากๆ1.3 MiB744
11-คู่มือการอัพโหลดเอกสารดาวน์โหลดด้วย Plugin Wp-Filebase916.2 KiB1377
12-คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ด้วย Wordpress3.6 MiB828
13-คู่มือการสร้าง E-Book ด้วย pubhtml5.com และการออกแบบ E-book ให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม PowerPoint 4.4 MiB8935
14-การจัดเก็บค่าสถิติเว็บด้วย www.histats.com2.3 MiB1352
15-เอกสารประกอบการอบรม : โครงการอบรมอินโฟกราฟฟิกด้วยโปรแกรม PowerPoint14.4 MiB745
16-เอกสารประกอบการฝึกอบรม การออกแบบสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วยเว็บไซต์ CANVA4.1 MiB2999
18-วิธีการตั้งค่า CookieYes1.6 MiB65
20221103-Book-PPT-Workshop18.9 MiB778
20240423-Canva7.9 MiB57
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc4.9 MiB4493
คู่มือการกำหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพ ก่อนนำไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม XnView Classic1.3 MiB812
พรีเซ็นต์ Canva และการแปลงข้อความเป็นเสียงด้วย Microsoft Clipchamp7.0 MiB731
พรีเซ็นต์เทคนิคการสร้างงานนำเสนอ2.3 MiB279

คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือระบบ E-Office

NameSizeHits
คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง453.8 KiB255
คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง971.7 KiB1543
คู่มือการจัดสร้างและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บริหาร537.6 KiB240
คู่มือการตั้งค่า Browser Google Chrome เพื่อใช้งานระบบ e-Office962.9 KiB3064
คู่มือการตั้งค่า Browser IE 10 และ Browser IE 11 สำหรับใช้ระบบ e-Office1.1 MiB335
คู่มือการตั้งค่าเครื่อง Smart Phone ในการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์2.1 MiB591
คู่มือการติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ222.1 KiB1355
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win7)1.1 MiB394
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win8, Win10)1.4 MiB270
คู่มือการสร้างหนังสือเวียน (Mail Marge)2.3 MiB833
คู่มือการแนบไฟล์รูปแบบใหม่ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์869.6 KiB1219
คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet1.1 MiB389
คู่มือตั้งค่าการแสดงความเห็นมาตรฐาน549.2 KiB182
คู่มือตั้งค่าการแสดงเอกสารหลังจัดแฟ้มส่วนบุคคลและแฟ้มผู้บริหาร1.2 MiB145
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการสำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ169.0 KiB163

เอกสารคู่มือระบบ ERP

NameSizeHits
คู่มือการ Run ไฟล์ Host345.5 KiB415
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012377.9 KiB332

เอกสารคู่มือระบบบุคลากร

NameSizeHits
คู่มือการติดตั้ง VN Application Client สำหรับ Microsoft Window 72.9 MiB217
คู่มือการติดตั้งVN Application Client สำหรับ Support Microsoft Window 10 Pro , Version 22H22.3 MiB299
คู่มือการบันทึกตำแหน่งบริหาร1.1 MiB171
คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Backoffice) สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากร2.5 MiB340
คู่มือการใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)2.2 MiB410
คู่มือฝึกอบรมระบบบุคลากร บันทึกการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการเรียกดูรายงานภาพรวม (Backoffice)2.4 MiB300

เอกสารคู่มือระบบบริการนักศึกษา

NameSizeHits
คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา788.9 KiB537

เอกสารคู่มือระบบบ้านพัก

NameSizeHits
คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงินผ่านระบบบ้านพัก RMUTT652.8 KiB627
คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก-RMUTT374.7 KiB279

คู่มือ RMUTT Privilege

NameSizeHits
คู่มือการผูกบัญชีผู้ดูแลร้านค้ากับ RMUTT Privilege Card741.3 KiB48
คู่มือการใช้งาน LINE OA 6.0 MiB1260

คู่มืองานบริการวิชาการและฝึกอบรม

NameSizeHits
670209-microsoft 3655.2 MiB34
670209-การใช้ประโยชน์จาก Ms Form809.9 KiB514
Ms Teams For Teacher3.8 MiB212
Update Ms Teams327.2 KiB57