คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานและวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Adobe After Effect CS619.0 MiB440
Adobe Premiere CS67.0 MiB241
งานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน14.9 MiB789
หนังสือใต้ร่มพระบารมี32.2 MiB384
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน9.3 MiB562

 

คู่มืองานประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มือการใช้งานโปรแกรม Jalbum และลบโฆษณา2.4 MiB172
02- การอัพโหลดไฟล์อัลบั้มบน FileZilla1.2 MiB112
03-คู่มือการสร้างช่อง YouTube2.0 MiB3664
04-คู่มือการปักหมุดสถานที่ของคุณบน Google Map1.6 MiB3989
05-วิธีแก้สระลอย Ai เวอร์ชั่น CC ขึ้นไป236.2 KiB78
06-การจัดตำแหน่งข้อความในตารางบนเว็บไซต์ ของ Wp-filebase ด้วย CSS590.7 KiB127
07-คู่มือการสร้าง Slider Revolution1.6 MiB473
08-คู่มือวิธีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และเปลี่ยนพื้นหลังโปรแกรม Zoom930.9 KiB397
09-คู่มือการสร้าง google Analytics1.2 MiB57
10-คู่มือการใช้งานโปรแกรม XnView สำหรับลดขนาดไฟล์ภาพปริมาณมากๆ1.3 MiB402
11-คู่มือการอัพโหลดเอกสารดาวน์โหลดด้วย Plugin Wp-Filebase916.2 KiB489
12-คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ด้วย Wordpress3.6 MiB371
13-คู่มือการสร้าง E-Book ด้วย pubhtml5.com และการออกแบบ E-book ให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม PowerPoint 4.4 MiB804
14-การจัดเก็บค่าสถิติเว็บด้วย www.histats.com2.3 MiB125
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc4.9 MiB1681
คู่มือการกำหนดคุณสมบัติไฟล์ภาพ ก่อนนำไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม XnView Classic1.3 MiB253

คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือระบบ E-Office

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง453.8 KiB142
คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง971.7 KiB701
คู่มือการจัดสร้างและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บริหาร537.6 KiB147
คู่มือการตั้งค่า Browser Google Chrome เพื่อใช้งานระบบ e-Office715.7 KiB1849
คู่มือการตั้งค่า Browser IE 10 และ Browser IE 11 สำหรับใช้ระบบ e-Office1.1 MiB75
คู่มือการติดตั้ง 13 ฟอนต์แห่งชาติ222.1 KiB863
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win7)1.1 MiB263
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win8, Win10)1.4 MiB170
คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone1.0 MiB73
คู่มือการใช้งานระบบ e-Office ผ่านอุปกรณ์ Tablet1.1 MiB91
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายเวียน1.6 MiB291
คู่มือตั้งค่าการแสดงความเห็นมาตรฐาน549.2 KiB76
คู่มือตั้งค่าการแสดงเอกสารหลังจัดแฟ้มส่วนบุคคลและแฟ้มผู้บริหาร1.2 MiB55
แนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการสำหรับส่งภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ169.0 KiB46

เอกสารคู่มือระบบ ERP

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการ Run ไฟล์ Host345.5 KiB227
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012377.9 KiB182

เอกสารคู่มือระบบบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการติดตั้ง VN Application Client สำหรับ Microsoft Window 72.9 MiB75
คู่มือการติดตั้งVN Application Client สำหรับ Support Microsoft Window 10 , Version 2004796.8 KiB94
คู่มือการบันทึกตำแหน่งบริหาร1.1 MiB13
คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรหน่วยงาน537.2 KiB188
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรในส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและค้นหาบุคลากร448.1 KiB210
คู่มือฝึกอบรมระบบบุคลากร บันทึกการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และการเรียกดูรายงานภาพรวม (Back Office)2.4 MiB107

เอกสารคู่มือระบบบริการนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา788.9 KiB307

เอกสารคู่มือระบบบ้านพัก

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงินและใบเสร็จรับเงินผ่านระบบบ้านพัก RMUTT652.8 KiB151
คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก-RMUTT374.7 KiB151

คู่มือ RMUTT Privilege

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการใช้งาน LINE OA 6.0 MiB41
Library