คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงานและวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
Adobe After Effect CS619.0 MiB209
Adobe Premiere CS67.0 MiB147
งานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน14.9 MiB395
หนังสือใต้ร่มพระบารมี32.2 MiB244
เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน9.3 MiB185

 

คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มือการใช้งานโปรแกรม Jalbum และลบโฆษณา2.4 MiB65
02- การอัพโหลดไฟล์อัลบั้มบน FileZilla1.2 MiB45
03-คู่มือการสร้างช่อง YouTube2.0 MiB29
04-คู่มือการปักหมุดสถานที่ของคุณบน Google Map1.6 MiB31

คู่มือการฝึกอบรม

NameSizeHits
NameSizeHits
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Doc4.9 MiB1006

คู่มือการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารคู่มือระบบ E-Office

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการค้นหาเลขที่รับ-ส่งที่ว่าง453.8 KiB85
คู่มือการจองเลขที่เอกสารรับ-ส่ง971.7 KiB245
คู่มือการจัดสร้างและดูแลแฟ้มเอกสารผู้บริหาร537.6 KiB90
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win7)1.1 MiB178
คู่มือการลบ Fontและลง Fontใหม่กรณีที่ปริ้นเอกสารออกมาแล้วตัวเลขแสดงรูปแบบไม่ถูกต้อง (Win8, Win10)1.4 MiB108
คู่มือการใช้งานระบบจดหมายเวียน1.6 MiB170

เอกสารคู่มือระบบ ERP

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการ Run ไฟล์ Host345.5 KiB106
คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Microsoft Dynamic AX 2012377.9 KiB102

เอกสารคู่มือระบบบุคลากร

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการลงเวลาสำหรับบุคลากรหน่วยงาน537.2 KiB97
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม ดูงาน การนำเสนอผลงานวิชาการ775.7 KiB95
คู่มือการใช้งานระบบบุคลกรในส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและค้นหาบุคลากร448.1 KiB161

เอกสารคู่มือระบบบริการนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการลงโปรแกรมระบบบริการการศึกษา788.9 KiB185

เอกสารคู่มือระบบบ้านพัก

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการลงทะเบียนเข้าระบบบ้านพัก-RMUTT374.7 KiB84

 

คู่มือระบบฐานข้อมูล

NameSizeHits
NameSizeHits
01-คู่มือการใช้งานระบบบริการติดตามโครงการ1.1 MiB62
02-คู่มือการลงทะเบียนระบบฝึกอบรมออนไลน์1.2 MiB53
03-คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระยะที่ 11.2 MiB60
04-คู่มือการใช้งานระบบ E-Vote377.1 KiB95
05-คู่มือระบบรับเรื่องร้องเรียน สำหรับกองกฎหมาย568.6 KiB30
06-คู่มือการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์ (สำหรับผู้ใช้งานระบบ)829.9 KiB83

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย

 

ดาวน์โหลด รวมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 7 ฐาน
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier
ดาวน์โหลด  (1) ScienceDirect
ดาวน์โหลด  (2) Mendeley

โปรแกรม Endnote

EndNote

EndNote x9

คู่มือการใช้งาน  คลิก


ฐานข้อมูลต่างประเทศ และภายในประเทศ

ABI/INFORM Complete

ProQuest Dissertations & Theses

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

ACM Digital Library

American Chemical Society Journal

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Academic Search Complete 

Communication & Mass Media Complete

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Computer & Applied Sciences Complete

EBSCO Discovery Service (EDS)

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Education Research Complete

 

 

Emerald Management – e-Journal

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ScienceDirect
คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Scopus

SpringerLink – Journal

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Web of Science

ฐานข้อมูล

กฏหมายออนไลน์

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Turnitin

Corpus
คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

 

Thai Digital Collection (TDC)

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book@RMUTT)

Viewer_logo

Viewer for User

iPad_logo

Tableb (iPad)

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Android_logo

Tableb (Android)

คู่มือการใช้งาน คลิก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

CRCnetBase

eBrary

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

Emerald

ScienceDirect

คู่มือการใช้งาน คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก

SpringerLink

คู่มือการใช้งาน คลิก

ฐานข้อมูลข่าว (e-Newspapers)

iQNewsClip_logo

iQNewsClip 

คู่มือการใช้งาน คลิก

โปรแกรม WALAI AutoLib 2.0

walai-icon

ดาวโหลด : WALAI AutoLib

 

แจ้งปัญหาใช้งาน / สอบถามข้อมูล คลิก