ข่าวล่าสุด

ประกาศ

11/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

03/03/2023

ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

07/02/2023

แจ้งปัญหาสัญญาณ Internet ขัดข้องภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

05/03/2021

หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

10/03/2020

มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

02/04/2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

16/02/2016

รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

รางวัลที่ได้รับ

31/03/2023

ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนมทร.ธัญบุรีรับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

25/12/2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

17/05/2019

รางวัลปี 2018 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos and ACA World Championship 2018

แสดงความยินดี

02/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

28/03/2023

ขอแสดงความยินดี นายณิชกุล กิจชัยปกรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

27/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ภาพกิจกรรม

29/05/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ นำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ กับทีมบุคลากรห้องสมุด

19/05/2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารวิทยบริการ

19/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมรับฟังการแนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

19/05/2023

การนำเสนอการพัฒนาระบบจัดเก็บหลักสูตรการศึกษา ของนักศึกษาฝึกงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

รับสมัครงาน

06/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานพิเศษเงินรายได้

31/05/2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) พนักงานพิเศษเงินรายได้

18/05/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

14/02/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

รับสมัครเข้าร่วมอบรม

05/04/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ของมทร.ธัญบุรี

21/04/2021

ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิในการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)

09/08/2020

(จำนวนที่นั่งเต็ม) โครงการอบรมการสร้างอินโฟกราฟิกอย่างมืออาชีพ สำหรับบุคลากร มทร. ธัญบุรี

25/05/2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Library