ประกาศ

11/07/2024

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ปี 2024

25/05/2024

Seminar on Advancing drone Technology and Applications

07/05/2024

โครงการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและการตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (PDPA Security and Privacy Awareness)

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

05/03/2021

หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

10/03/2020

มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

02/04/2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

16/02/2016

รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

รางวัลที่ได้รับ

19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

20/10/2023

รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

03/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับนายนพณัฐ ฉลวย น.ศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คว้า 1 เหรียญเงินมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จ!!

แสดงความยินดี

24/05/2024

รับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2567

19/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาร่วมแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ติด Top 30 TDCC 2024

18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

ภาพกิจกรรม

23/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประธานการประชุมการนำเสนอกระบวนการทำงานด้วยระบบลีน (LEAN)

19/07/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)

12/07/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 6/2567

รับสมัครงาน

25/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13/03/2024

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นกรณีพิเศษ

06/03/2024

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

06/03/2024

ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

รับสมัครเข้าร่วมอบรม

25/05/2024

Seminar on Advancing drone Technology and Applications

17/05/2024

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

02/05/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง

19/04/2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป