ประกาศ

25/06/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

15/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ DNS

07/06/2022

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ROUTER

25/05/2022

โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา สำหรับอาจารย์ บุคลากร มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

05/03/2021

หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

10/03/2020

มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

02/04/2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

16/02/2016

รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

รางวัลที่ได้รับ

แสดงความยินดี

28/03/2022

ขอแสดงความยินดี นางศุภลักษณ์ สินมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

27/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

27/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ที่ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย “สายอำนวยการ”

23/09/2021

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ’2564

ภาพกิจกรรม

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

17/06/2022

ภาพบรรยากาศการจัดการความรู้เพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx

รับสมัครงาน

15/06/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

16/03/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

24/02/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

26/01/2022

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Library