ประกาศ

14/02/2024

ประกาศด่วนแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Firewall

05/02/2024

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการปิดให้บริการเนื่องจาก ทางอาคารได้เป็นสถานที่พักนักกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา

01/02/2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่มีนโยบายการใช้โปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์

11/01/2024

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องใน ชั้นที่ 7-12

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

05/03/2021

หน่วยร่วม‘มทร.ธัญบุรี’ตบเท้าเข้าร่วมปีที่5 สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท

10/03/2020

มทร.ธัญบุรี-สสว. ตบเท้าร่วมอบรม ‘ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SME’อบรมผู้ประกอบการธุรกิจฟรี

02/04/2019

มทร.ธัญบุรี – สสว. เสริมแกร่งเอสเอ็มอี ปี 62 จัดอบรม ‘ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์’

16/02/2016

รายการ INNOVATIVE VARIETY และ RmuttChannel

รางวัลที่ได้รับ

20/10/2023

รางวัลปี 2023 @RMUTT เวทีระดับโลก Mos และ ACP World Championship

03/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับนายนพณัฐ ฉลวย น.ศ.คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี คว้า 1 เหรียญเงินมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จ!!

31/03/2023

ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้แทนมทร.ธัญบุรีรับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

09/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่า BSAC ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

แสดงความยินดี

08/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ

05/02/2024

 รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล ลิขิตโต ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว

05/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความยินดีและความห่วงใยกับ นายธนพิทักษ์ ชวนชอบ

05/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นิสิต  ภูครองตา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ภาพกิจกรรม

19/02/2024

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567

15/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโปรแกรมการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition 2024

14/02/2024

รศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

14/02/2024

โครงการอบรมตัวแทนนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

รับสมัครงาน

09/02/2024

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

02/11/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

25/10/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง บรรณารักษ์

11/10/2023

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง บรรรณารักษ์

รับสมัครเข้าร่วมอบรม

07/11/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Digital Content Creation คอนเทนต์ยุคใหม่ มัดใจลูกค้า

06/11/2023

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

29/08/2023

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร

05/04/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ของมทร.ธัญบุรี