รับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2567