ภาพกิจกรรม (Photo)

26/09/2023

งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสมใจ วงค์บุญรอด และ นางมารินทร์ ลีล้อม ผู้เกษียณอายุราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
26/09/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
22/09/2023

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องระบบเซิร์ฟเวอร์ การเดินและติดตั้งไฟเบอร์ออฟติกในองค์กรขนาดใหญ่

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
22/09/2023

การประชุมรับฟังผลการตรวจสอบด้านแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ และการควบคุมพัสดุ ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของหน่วยงานรัฐ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
21/09/2023

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในงานทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธ […]
19/09/2023

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมงานพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำ […]
19/09/2023

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 37

ผศ.ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ […]
13/09/2023

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
13/09/2023

ต้อนรับมหาวิทยาลัยบูรพา นายบัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางทะเล เยี่ยมชมบริการห้องสมุด

นางสมใจ วงค์บุญรอด หัวหน้า […]