Turnitin

04/12/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุฐานข้อมูล Turnitin จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
20/07/2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
30/05/2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
28/01/2022

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออ […]
04/12/2018

หลักสูตร การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ด […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูล Turnitin จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง ฐานข้อมูล T […]
08/08/2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]
08/08/2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]