Nattawat taingnga

29/06/2021

วิธีเขียนข่าว

15/02/2018

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “ธุรกิจติดกระแส พิชิตเงินล้าน”

“ธุรกิจติดกระแส พิชิตเงินล […]
12/02/2018

การสัมมนาให้ความรู้ เปิดโลกอาชีพ

    กำหนดการพิธีเปิดง […]
20/02/2017

การจัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
08/02/2017

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
08/08/2016

โครงการอบรมฐานข้อมูลTurnitin

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร เข้า […]
22/07/2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
23/03/2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเว็บบล็อกและเว็บไซต์ส่วนบุคคล(ระหว่างวันที่ 20 -22 เมษายน 2559)

ด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีสาร […]
23/03/2016

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Social Marketing วันที่ 29 เมษายน 2559

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า Socia […]