Excel

02/05/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง

โปรแกรม Microsoft Excel เป […]
29/08/2023

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี  MS […]
30/11/2022

สวส.ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้แก่น.ศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธ […]
08/07/2015

Microsoft Office Specialist (MOS)

MOS คืออะไร              M […]