EndNote

06/07/2023

บรรยากาศการจัดอบรมบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Endnote สำหรับนักศึกษา จัดโดยฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดอบรมบรรณานุกรมด้วยโป […]
31/05/2023

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
28/01/2022

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ สำหรับนักศึกษา เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออ […]
07/11/2017

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข้อมูลจัดทำบรรณานุกรม EndNote จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง จัดซื้อฐานข […]
10/07/2015

EndNote

EndNote  เป็นโปรแกรมที่ใช้ […]