TRAINING

19/12/2023

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
06/11/2023

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SEO Content Marketing สำหรับการจัดทำการตลาดออนไลน์ วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ในยุคดิจิทัลที่สร้างความเป […]
07/07/2023

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ จัดอบรมวิธีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของฝ่ายพัสดุกองคลัง
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566

เพื่อให้บุคลากร ฝ่ายพัสดุ […]
31/05/2023

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
11/05/2023

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร สังกัดคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี

ด้วยคณะการแพทย์บูรณาการ มห […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
31/03/2021

หลักสูตรการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ pubhtml5.com

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูต […]
31/03/2021

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูต […]