ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 4, 2021

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยประจำโครงการ  

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
มกราคม 13, 2021

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]
ธันวาคม 25, 2020

พิธีมอบประกาศนียบัตร Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

พิธีมอบประกาศนียบัตร Infor […]
พฤศจิกายน 30, 2020

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕๕ เครื่อง (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักวิทยบริการและเท […]