D-Learn

31/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn (รุ่นที่ 2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
30/05/2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ เปิดโครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn (รุ่นที่ 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
17/05/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการคลังข้อสอบในห้องเรียนออนไลน์ D-Learn

ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร […]