07/11/2019

ออกแบบ Poster เพิ่มศักยภาพเสริมสร้างทักษะ ด้าน Digital และภาษา

หลักสูตรทักษะด้านคอมพิวเตอ […]
08/02/2017

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
22/07/2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
22/07/2016

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตุลาคม 2559

สถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมก […]
31/08/2011

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ การสนับสนุนการจัดการสอบมาตรฐานไอที (ITPE)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ […]