ฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายต่าง ๆ

07/06/2024

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. […]
30/05/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
23/05/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม &nb […]
17/05/2024

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Up Skill เครื่องมือตามทันยุค New Normal 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปัจจุบันการทำงานในยุค New […]
02/05/2024

ภาพบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Canva ณ กองบัญชาการกองทัพบก 1-2 พฤษภาคม 2567

ด้วยกองทัพบก มีแนวทางในการ […]
02/05/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูง

โปรแกรม Microsoft Excel เป […]
30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อ Infographic อย่างมืออาชีพและสร้างสรรค์

นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช […]
30/04/2024

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมการพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่เว็บไซต์ ส […]
22/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]