แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

28/03/2022

ขอแสดงความยินดี นางศุภลักษณ์ สินมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
27/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ […]
27/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ที่ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย “สายอำนวยการ”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
23/09/2021

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ’2564

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ […]
16/09/2021

ขอเเสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายสนับสนุน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

ขอเเสดงความยินดีกับบุคลากร […]
07/09/2021

ขอแสดงความยินดี นายวันชัย แก้วดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
28/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสุจิตรา ยอดเสน่หา

ขอแสดงความยินดีกับนางสุจิต […]
18/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย แก้วดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
03/09/2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศ […]
28/04/2020

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานัก

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
Library