แสดงความยินดี

27/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อ […]
19/01/2023

แสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับมอบโล่กับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักว […]
04/11/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/10/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ นำนักศึกษาสำเร็จจากการฝึกงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
23/09/2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2565

                   นายนิติ […]
23/09/2022

ผู้อำนวยการแสดงมุทิตาจิต แด่ นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2565

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
28/03/2022

ขอแสดงความยินดี นางศุภลักษณ์ สินมา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดี กับพนักงาน […]
27/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ […]
27/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ที่ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย “สายอำนวยการ”

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
23/09/2021

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ’2564

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ […]