ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์