Yosita Walab

11/03/2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน จำนวน ๘ รายการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
11/03/2024

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการแผ่นข้อมูล UHF RFID จำนวน 5,000 ชิ้น (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
05/02/2024

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการปิดให้บริการเนื่องจาก ทางอาคารได้เป็นสถานที่พักนักกีฬา และ ผู้นำนักศึกษา

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ […]
11/01/2024

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องใน ชั้นที่ 7-12

!!ประกาศ!! ขณะนี้ทางอาคารเ […]
23/11/2023

มทร.ธัญบุรี เข้ายื่นรับกาาประเมิน Times Higher Education Impact Ranking

ตามนโยบายในการพัฒนามาตรฐาน […]
22/06/2023

ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ในส่วนของภาควิชา) มทร.ธัญบุรี

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์แล […]
20/06/2023

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
02/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
18/05/2023

เชิญชม “ดนตรีริมน้ำ Rim Nam Music” ณ บริเวณสระน้ำข้างอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]