เชิญชม “ดนตรีริมน้ำ Rim Nam Music” ณ บริเวณสระน้ำข้างอาคารวิทยบริการ