ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

27/11/2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมประชุมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัย Hof University of Applied Science

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
23/11/2023

ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
21/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการรับเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
20/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับและรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
17/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมการประชุมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
15/11/2023

แนะนำการผูกบัญชีผู้ดูแลร้านค้า ผ่าน RMUTT Privilege card โครงการทุนอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด หั […]
15/11/2023

อบรมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจัดทำอัลบั้มภาพ ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 37

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต […]
13/11/2023

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวิทยบริการ

รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
10/11/2023

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบร […]