Website

19/05/2023

การนำเสนอการพัฒนาระบบจัดเก็บหลักสูตรการศึกษา ของนักศึกษาฝึกงานฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 256 […]
03/05/2023

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ คณะ/หน่วยงาน ของ มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566

Present ประกอบการอบรม การต […]
05/04/2023

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบุคลากรกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์คณะ/หน่วยงาน ของมทร.ธัญบุรี

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมโครงการ […]
09/10/2022

จุดเด่นของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเวอร์ชั่นใหม่ เมนู ” ผู้สนใจศึกษาต่อ”

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโล […]
18/08/2022

📣ประกาศ แจ้งปิดให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 🔜 www.rmutt.ac.th วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

ประกาศ แจ้งปิดให้บริการเว็ […]
16/05/2022

วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของหน่วยงานด้วย WordPress

EP1.เตรียมความพร้อมก่อนนำภ […]
13/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
06/07/2021

รายผลการดำเนินงาน (Work from Home) ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

สรุปผลการดำเนินงาน (Work f […]
04/03/2021

ข้อมูลการติดต่อขอรับบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]