MOS OLYMPIC Thailand

18/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในเวที “Thailand Design Creator Competition 2024”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
14/03/2024

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กำลังใจนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีประเทศไทย MOS-TDCC

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
29/02/2024

แนะนำการลงทะเบียนร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ MOS Olympic Thailand Competition Thailand Design Creator Competition 2024

นางสาวจันทิมา เจริญผล นักว […]
07/12/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ มทร.ธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]