ปลื้มจิต โสระเวช

19/05/2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1 ณ บริเวณสระน้ำด้านข้างอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
19/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมรับฟังการแนะนำโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
16/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
02/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมหารือปรับปรุงสถานที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (IKC) ร่วมกับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
02/05/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมศูนย์บริการความรู้ (CKC) เยี่ยมชมสถานที่และพบปะพูดคุยกับอาจารย์และบุคลากร ศูนย์บริการความรู้ (CKC) ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี 

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
28/04/2023

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดประชุมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย​ ระดับปฏิบัติการ เรื่อง​ “การเตรียมจัดทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
27/04/2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับสำนักพิมพ์ ELSEVIER เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
27/04/2023

ฝ่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ตัวแทน มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุม เรื่อง ระบบลายมือชื่อดิจิทอลภายใต้ Thai University Consortium

นายฤทธิชัย บ่อศีล และ นายพ […]
27/04/2023

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม ร่วมประชุมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Form Gen Z to be CEO) 

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
Library