ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

06/09/2023

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแพลตฟอร์มการใช้งานระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์ (Hr-online)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
24/08/2023

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 9 ก.ย. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
15/11/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ชั่วคราว ในวันที่ 19 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
15/11/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
31/10/2022

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 พ.ย. 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
23/06/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใ […]
24/05/2022

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (Back Office)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
11/08/2021

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]