ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 20 พ.ย. 2565