ข่าวประชาสัมพันธ์

22/04/2024

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม การพัฒนาสื่อ Infographic ขั้นพื้นฐานด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการเรียนการสอนและการนำเสนอข้อมูลองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมฟรีสำหรับบุคลากร มทร.ธ […]
19/04/2024

ขอเรียนเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศิ […]
05/04/2024

การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันเวทีโลก MOS WC และ ACP WC 2024

ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรร […]
07/12/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของ มทร.ธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์เวทีระดับประเทศ ประจำปี 2567

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
05/12/2023

ขอเชิญบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม กิจกรรม : เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ แคมเปญ “ก้าวแรกสู่หนึ่งล้านก้าว”

กิจกรรม : เดิน-วิ่งเพื่อสุ […]
29/08/2023

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี MS Excel ขั้นสูง และ MS Word ขั้นสูง ผ่านการอบรมรับประกาศนียบัตร ทุกหลักสูตร

มทร.ธัญบุรี จัดอบรมฟรี  MS […]
04/07/2023

โครงการอบรมและประเมินสรรถนะบุคคล ตามมาตราฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) Certification รุ่นที่ 1

ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มห […]
09/12/2022

ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
08/12/2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]